ΤΑΥΦΕ: Νέο διοικητικό συμβούλιο & ελεγκτική επιτροπή

Νέο διοικητικό συμβούλιο και ελεγκτική επιτροπή απέκτησε το ΤΑΥΦΕ.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails