Τ.Α.Υ.Φ.Ε.: Ενημέρωση για τη γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου

Το Τ.Α.Υ.Φ.Ε.-ΝΠΙΔ απέστειλε δελτίο Τύπου και ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 31 Μαρτίου 2019, στο ξενοδοχείο NOVUS.

Επισυνάπτονται τα δύο έγγραφα.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails