Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.: Επιστολή προς εργοδότες για τις νέες διαδικασίες υποβολής-καταβολής των εργοδοτικών εισφορών

Επιστολή προς τους εργοδότες απέστειλε το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. για να ενημερωθούν για τις νέες διαδικασίες υποβολής-καταβολής των εργοδοτικών εισφορών.

Επισυνάπτεται η επιστολή με τις αναλυτικές οδηγίες.

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails