ΕΟΦ: Τροποποίηση απόφασης προσωρινής απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης

Τροποποίηση Απόφασης 30337/20-03-2019 Προσωρινής Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης 

Ο ΕΟΦ προχώρησε στις 14 Μαϊου 2019 σε τροποποίηση της απόφασής του με 30337/20-03-2019 για Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών και Ενδοκοινοτικής Διακίνησης.

Επισυνάπτεται το αναλυτικό κείμενο της απόφασης.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails