ΕΟΠΥΥ: Οδηγίες για εκτέλεση παραπεμπτικών αναλωσίμων για έμμεσα ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ

Οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση παραπεμπτικών αναλωσίμων των έμμεσων μελών δικαιούχων ΕΦΚΑ με συμπληρωματική ασφάλιση ΤΥΠΕΤ εξέδωσε, με έγγραφό του στις 19/3/2019, ο ΕΟΠΥΥ. Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι οποίες εστάλησαν στους φαρμακοποιούς μέσω του e-ΔΑΠΥ, επισημαίνεται ότι "τα έμμεσα μέλη των δικαιούχων του Ταμείου Υπαλλήλων Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), τα οποία έχουν φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ και συμπληρωματική ΤΥΠΕΤ, καλύπτονται πλήρως για υγειονομική περίθλαψη από τον ΕΟΠΥΥ. Επομένως τα παραπεμπτικά που εμφανίζουν φορέα ασφάλισης ΕΦΚΑ και ΤΥΠΕΤ εκτελούνται κανονικά από τους συμβεβλημένους παρόχους και υποβάλλονται στον ΕΟΠΥΥ για απόδοση των σχετικών δαπανών. Τα παραπεμπτικά που εμφανίζουν φορέα ασφάλισης μόνο ΤΥΠΕΤ δεν εκτελούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΟΠΥΥ και δεν αποζημιώνονται από τον Οργανισμό".

Επισυνάπτεται στο έγγραφο του ΕΟΠΥΥ. Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails