Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Στοιχεία τιμολόγησης για τη Φοιτητική Λέσχη ΑΠΘ

Κατόπιν επικοινωνίας της Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ με το ΔΙΛΟΦ κοινοποιούνται τα ορθά στοιχεία τιμολόγησης για τις συνταγές των ασφαλισμένων φοιτητών, με την παράκληση να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή αναγραφή τους επί των τιμολογίων.

Τέλος υπενθυμίζουμε πως τα στοιχεία για όλα τα ταμεία μπορείτε να τα έχετε πάντα στη διάθεσή σας συνοπτικά στην Ενότητα Ενημέρωση -> Ενημέρωση ΔΙΛΟΦ -> Πληροφορίες για τα Ταμεία -> Στοιχεία επικοινωνίας και φορολογικά στοιχεία των Ταμείων.

Δηλαδή εδώ.Login-iconLogin