Ανακοίνωση ΠΦΣ για φορολογικούς ελέγχους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αθήνα, 15/4/2019

 

 Αρ. Πρωτ. 1544

 

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της χώρας


Ανακοίνωση


Σχετικά με το θέμα που προέκυψε για φορολογικούς ελέγχους "ειδικά" σε φαρμακεία πρέπει να τονιστεί ότι από την πρώτη ενημέρωση που έλαβε ο ΠΦΣ κανένας ειδικός φορολογικός έλεγχος για φαρμακοποιούς δεν υφίσταται.
Στο δείγμα που συγκεντρώνουν οι φορολογικές αρχές με βάση κάποια κριτήρια (πιστωτικά εκκαθαριστικά, μετακύλιση ΦΠΑ κ.λ.π) βρέθηκαν και κάποια φαρμακεία.
Ο ΠΦΣ συνεχίζει τη διερεύνηση του θέματος και έχει ζητήσει συνάντηση με τους επικεφαλής των φορολογικών ελέγχων προκειμένου να λάβει ευρύτερη ενημέρωση αλλά και να μεταφέρει τις ιδιαιτερότητες της άσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού.
Θα επανέλθουμε με νεότερη ενημέρωση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails