Προθεσμία υποβολής προσφορών από Φορείς-Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για υλοποίηση προγράμματος ΛΑΕΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 7 Ιανουαρίου 2019

 

 

 Αρ. Πρωτ. 30

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Παρακαλούνται όσοι Φορείς-Κέντρα Δια Βίου Μάθησης ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ) για το τρέχον έτος σε συνεργασία με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, να υποβάλλουν τις προτάσεις/προσφορές τους εγγράφως και με το προσφορότερο μέσο στη γραμματεία του Φ.Σ.Θ. (Εθν. Αντιστάσεως 173-175) έως την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 προκειμένου να αξιολογηθούν.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
 


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails