ΦΣΘ: Έγινε η πρώτη συνεδρίαση του πειθαρχικού συμβουλίου με τη νέα σύνθεσή του

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171
A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
                                                                                               
                                                                                                                       Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2018
ΑΡΙΘΜ. Πρωτ. 1270
Προς: Φαρμακοποιούς-μέλη του ΦΣΘ
                                                   
                                                  Θέμα: «1η Συνεδρίαση Πειθαρχικού Συμβουλίου»
Συνεδρίασε για πρώτη φορά με τη νέα σύνθεσή του και βάσει του νέου Νόμου για τη λειτουργία τους, το Φαρμακευτικό Πειθαρχικό Συμβούλιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση έγινε στις 21 Μαΐου 2018 κι εξετάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις που αφορούσαν παραβίαση ωραρίου και εφημεριών.
Στην πρώτη συνεδρίαση συμμετείχαν ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ) Διονύσιος Ευγενίδης, το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του ΦΣΘ Αθανάσιος Παπαδόπουλος, το μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Σερρών Ευφροσύνη-Μαρίνα Μαρούλη, το αναπληρωματικό μέλος του πειθαρχικού εκ μέρους του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας Δημήτριος Μηνοβγιούδης, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Πάνου Ζαρογουλίδη, και η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Μαρία Σιδηροπούλου.
Οι συνεδριάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα για να εξεταστούν οι υποθέσεις που έχουν συσσωρευτεί από όλα τα προηγούμενα χρόνια λόγω της μη λειτουργίας του.
                                                                     
                                                                  Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.
                               
                                              Ο Πρόεδρος                                       Ο Γραμματέας
               
                                          Διονύσιος Ευγενίδης                       Αργύριος Αργυρόπουλος


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails