ΦΣΘ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ 3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171

Α.Φ.Μ. 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

 

Θεσσαλονίκη 29 Ιουνίου 2018

 

 

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για ένταξη στον κατάλογο πραγματογνωμόνων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης»

 

Μετά το έγγραφο αίτημα του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προς το Φαρμακευτικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, παρακαλούνται όσα μέλη του Συλλόγου επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων έτους 2019, ο οποίος θα καταρτιστεί από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στη γραμματεία του ΦΣΘ έως την 1η Σεπτεμβρίου 2018, ώστε να καταρτιστεί κατάσταση και να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικός κώδικας και τηλέφωνα επικοινωνίας.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο Πρόεδρος                                         Ο Γραμματέας

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails