ΦΣΘ: Διευκρινίσεις για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ 3601/1928-8314/1938 Ν.Δ. 171

Α.Φ.Μ. 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  

 

Θεσσαλονίκη 29 Ιουνίου 2018

 

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 1512

 

Προς: Τους Φαρμακοποιούς του Φ.Σ.Θ.

 

Θέμα: Διευκρινίσεις για το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε, από την 1η Ιουλίου 2018 τίθεται σε ισχύ το νέο ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων του νομού Θεσσαλονίκης. Με το παρόν έγγραφο σάς υπενθυμίζουμε τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει ο νέος Nόμος και σας καλούμε να είστε τυπικοί στην εφαρμογή του, δεδομένου ότι τα πρόστιμα που προβλέπονται είναι αυστηρά. Σε περίπτωση που αλλάξει κάτι από όσα περιγράφουμε στη συνέχεια, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Πιο συγκεκριμένα, για την ώρα,  ισχύουν τα εξής:

1) Υποχρεωτικό ωράριο: Το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης είναι για Δευτέρα και Τετάρτη από 08.00 έως 14.30 και για Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από 08.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 21.00.

Το Σάββατο δεν περιλαμβάνεται εκ του Νόμου στις ημέρες κατά τις οποίες τα φαρμακεία πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργούν, επομένως η λειτουργία των φαρμακείων το Σάββατο ρυθμίζεται μόνο από την ένταξή τους σε διευρυμένο ωράριο.

Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τα φαρμακεία και επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο τα διημερεύοντα, σύμφωνα με την αντίστοιχη καρτέλα.

2) Θερινό ωράριο: κατά το χρονικό διάστημα από 16 Ιουλίου έως 24 Αυγούστου 2018 το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης ορίσθηκε συνεχές από 07:30 έως 15:30 καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Το ίδιο ωράριο για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές ύστερα από αίτηση των φαρμακοποιών και σχετική απόφαση-έγκριση του Δ.Σ. του ΦΣΘ.

3) Θερινές διακοπές: Τα φαρμακεία δεν επιτρέπεται πλέον να κλείνουν (λόγω διακοπών ή για κάποιον άλλο λόγο) χωρίς να ενημερώνεται η Διεύθυνση Υγείας και να χορηγείται η αντίστοιχη άδεια. Για την καλοκαιρινή άδεια θα σας αποσταλεί τις επόμενες ημέρες η σχετική δήλωση, όπως γινόταν και παλαιότερα. Σε περίπτωση που ο φαρμακοποιός δεν επιθυμεί να διακόψει τη λειτουργία του φαρμακείου του κατά την περίοδο των διακοπών, θα πρέπει να αντικατασταθεί από άλλον φαρμακοποιό με άδεια άσκησης επαγγέλματος, δεδομένης της υποχρέωσης τα φαρμακεία να λειτουργούν υπό τη διαρκή παρουσία και επίβλεψη αδειούχου φαρμακοποιού.

4) Πρόστιμα για μη τήρηση του ωραρίου: Σε περίπτωση που, ύστερα από έλεγχο από το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας ή από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας ή από άλλον ελεγκτικό μηχανισμό, διαπιστωθεί ότι ένα φαρμακείο δεν τηρεί το υποχρεωτικό ωράριο, με απόφαση του Περιφερειάρχη επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως 20.000 ευρώ. Εάν υπάρξει υποτροπή επιβάλλεται ως ποινή το πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από 2 έως 6 μήνες.

Σε περίπτωση που το φαρμακείο λειτουργεί πέραν των χρονικών ορίων που ορίζονται από το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας κατά παράλειψη δήλωσης ένταξης στο διευρυμένο ωράριο ή καθ’ υπέρβαση των δηλωθέντων χρονικών ορίων του διευρυμένου ωραρίου, επιβάλλεται με απόφαση του Περιφερειάρχη πρόστιμο έως 3.000 ευρώ. Εύκολα γίνεται αντιληπτή η αυστηρότητα των ποινών σε περίπτωση μη τήρησης του υποχρεωτικού ωραρίου και για το λόγο αυτό εφιστούμε την προσοχή σε όλους τους συναδέλφους προς αποφυγή δυσμενών διοικητικών προστίμων και κυρώσεων.

5) Διευρυμένο ωράριο: Από 1η Ιουλίου αρχίζει και η εφαρμογή του νέου διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων που είχαν υποβάλει δήλωση ένταξης σε αυτό έως την 31η Μαΐου 2018. Οι δηλώσεις για το διευρυμένο ωράριο γίνονται ανά δίμηνο και πρέπει να κατατίθενται τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που αφορούν.

Όσοι φαρμακοποιοί δηλώνουν διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωμένοι να το τηρούν, εκτός φυσικά από τις ώρες που περιλαμβάνονται στο υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας. Για το λόγο αυτό θα αναγράφεται ευκρινώς και με κεφαλαία γράμματα στο επάνω τμήμα του χωριστού πίνακα φαρμακείων που έχουν επιλέξει να λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο «ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ».

Είναι σημαντικό να γίνει απόλυτα κατανοητό ότι η δυνατότητα των φαρμακείων να μη λειτουργούν τις ώρες του διευρυμένου ωραρίου αφορά μόνο τις επιπλέον από τις υποχρεωτικές ώρες λειτουργίας των φαρμακείων και δεν επιτρέπεται η παράλειψη των ωρών λειτουργίας σύμφωνα με το υποχρεωτικό ωράριο, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω. Για παράδειγμα, φαρμακείο που δήλωσε ότι θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο από τις 07.00 έως τις 23.00 την Παρασκευή, πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί από 08.00 έως 14.00 και από 17.00 έως 21.00. Η λειτουργία του φαρμακείου τις υπόλοιπες ώρες εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φαρμακοποιού.

Επίσης απαγορεύεται η υπέρβαση των δηλωθέντων ωρών λειτουργίας στο διευρυμένο ωράριο. Το φαρμακείο μπορεί να λειτουργήσει, εφόσον το επιθυμεί, αυστηρά εντός των ορίων του διευρυμένου ωραρίου που δήλωσε. Για παράδειγμα, φαρμακείο που για την Παρασκευή δήλωσε ωράριο από 07.00 έως 23.00, απαγορεύεται να κλείσει αργότερα από τις 23.00, οπότε και θα σταματήσει υποχρεωτικά τη λειτουργία του.

Δηλώσεις ένταξης σε διευρυμένο ωράριο λειτουργίας κατατίθενται και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, το αργότερο ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που αφορούν. Για παράδειγμα, για το επόμενο δίμηνο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018, οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου πρέπει να έχουν κατατεθεί μέχρι την 31η Ιουλίου και ώρα 15.00.

6) Απαλλαγή από εφημερίες: Σύμφωνα με το νέο Νόμο, όλοι οι φαρμακοποιοί συμμετέχουν στα προγράμματα εφημεριών των περιοχών τους. Απαλλαγές από τις εφημερίες χορηγούνται μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και μόνο για σοβαρούς λόγους.

Σε φαρμακοποιούς που δηλώνουν ότι θα τηρήσουν διευρυμένο ωράριο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση: α) διημερεύσεων, εφόσον το διευρυμένο ωράριο δηλώθηκε για το χρονικό πλαίσιο της εφημερίας από 08:00 έως 21:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό, και β) διανυκτερεύσεων, εφόσον δηλώθηκε διευρυμένο ωράριο για το χρονικό πλαίσιο της διανυκτέρευσης από 21:00 έως 08:00 και για όσο χρόνο τηρεί το ωράριο αυτό.

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι αιτήσεις για διευρυμένο ωράριο που ξεπερνά τις 21:00 δεν δύνανται να συνδυαστούν με αίτηση για απαλλαγή από διανυκτερεύσεις για οποιονδήποτε λόγο. Αντίστοιχα αιτήσεις για διευρυμένο ωράριο από 08:00 έως 21:00 (Δευτέρα, Τετάρτη απόγευμα ή Σάββατο) δεν δύνανται να συνδυαστούν με αιτήσεις για απαλλαγή από διημερεύσεις.

Επισυνάπτεται το άρθρο 257 του Νόμου 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5).

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο Πρόεδρος                                             Ο Γραμματέας

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                       ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails