Νέα λίστα Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) με ισχύ από 20/4/2016

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Υγείας η νέα λίστα Φαρμάκων Υψηλού Κόστους

Δείτε την παρακάτωΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails