Σημαντική ανακοίνωση για νέες λειτουργίες της δήλωσης διευρυμένου ωραρίου και για το θερινό ωράριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ3601/1928-8314/1938  Ν.Δ. 171

A.Φ.Μ 090203635 ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 10 Μαΐου 2019

 

AΡΙΘΜ. Πρωτ: 895

 

Προς: Φαρμακοποιούς του ΦΣΘ

  

Θέμα: «Νέες λειτουργίες στην ηλεκτρονική δήλωση διευρυμένου ωραρίου για τα φαρμακεία της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και θερινό ωράριο Πολεοδομικού Συγκροτήματος»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η ηλεκτρονική εφαρμογή μας για τη δήλωση του διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας έχει αναβαθμιστεί και περιλαμβάνει τώρα δύο επιπλέον λειτουργίες που κρίθηκαν απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος, καθώς και για την ακριβέστερη αποτύπωση του ωραρίου του κάθε φαρμακείου, όπως ο νόμος ορίζει:

Α) Δυνατότητα αναλυτικής καταχώρησης ωραρίου για κάθε ημέρα του διμήνου

Στη λειτουργία αυτή, εφόσον την επιλέξετε, έχετε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε αναλυτικά για κάθε ημέρα το ωράριο λειτουργίας που επιθυμείτε, τηρώντας πάντα τουλάχιστον το υποχρεωτικό ωράριο που προβλέπεται από την ισχύουσα απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επισημαίνουμε πως είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί ωράριο για όλες τις ημέρες του διμήνου, έχοντας πάντοτε τη δυνατότητα να επιλέξετε «Εξαιρείται» για όποια ημέρα δεν επιθυμείτε να κάνετε δήλωση (π.χ. στις αργίες ή στις ημέρες του θερινού ωραρίου όπου αυτό υπάρχει).

Β) Δυνατότητα μαζικής εξαίρεσης από τις αργίες

Στη λειτουργία αυτή, εφόσον έχετε συμπληρώσει τη δήλωση ωραρίου κατά τα μέχρι σήμερα γνωστά, μπορείτε να επιλέξετε μαζική εξαίρεση από όλες τις αργίες του προγράμματος υπηρεσιών του ΦΣΘ εάν δεν θέλετε να λειτουργείτε στις αργίες.

Στο σημείο αυτό θέλουμε να υπενθυμίσουμε και καταστήσουμε σαφές πως είναι υποχρεωτική η λειτουργία στις ημέρες και ώρες που έχει δηλώσει κάποιος φαρμακοποιός, όπως επίσης είναι υποχρεωτικό και το να μένει κλειστό το φαρμακείο στις ημέρες και ώρες που δεν έχουν δηλωθεί.

Πλέον η προβολή των διευρυμένων φαρμακείων στην ιστοσελίδα του ΦΣΘ από το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και έπειτα θα είναι δυναμική, δηλαδή για την κάθε ημέρα που επιλέγει κανείς από τη λίστα ημερών και για την κάθε περιοχή θα προβάλλονται μόνο τα φαρμακεία που έχουν δηλωμένο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για τη συγκεκριμένη ημέρα και αυτό το ωράριο είναι και το υποχρεωτικό.

Κάθε παρέκκλιση από αυτό, δηλαδή η λειτουργία χωρίς να υπάρχει δήλωση για την εν λόγω ημέρα ή η μη τήρηση του δηλωθέντος ωραρίου επιφέρει διοικητικές κυρώσεις. Για παράδειγμα στις αργίες ένα φαρμακείο μπορεί να είναι ανοικτό μόνο εφόσον αναφέρεται στον πίνακα διευρυμένων, αλλά και το αντίθετο, ένα φαρμακείο που δεν έχει κάνει δήλωση για κάποια αργία, τότε δεν μπορεί να είναι ανοικτό.

Θερινό ωράριο λειτουργίας φαρμακείων

Υπενθυμίζουμε πως στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης φέτος, όπως και κάθε χρόνο, θα ισχύσει το θερινό ωράριο λειτουργίας φαρμακείων.

Φέτος, η διάρκειά του θα είναι από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου έως την Παρασκευή 23 Αυγούστου και αφορά όπως πάντα τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις οποίες το ωράριο υποχρεωτικής λειτουργίας είναι 07:30-15:30, ενώ από τις 15:30 έως τις 21:00 κάθε ημέρα λειτουργούν τα φαρμακεία της ορισμένης στο πρόγραμμα διευρυμένης καρτέλας Δευτέρας/Τετάρτης.

Περιπτώσεις:

  • Εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να ακολουθήσει το θερινό ωράριο του διαστήματος 15/7 – 23/8, αλλά στις υπόλοιπες ημέρες επιθυμεί να λειτουργήσει και με διευρυμένο ωράριο, τότε πρέπει αναγκαστικά να προβεί σε αναλυτική καταχώρηση διευρυμένου ωραρίου, κατά την οποία θα πατήσει «Εξαιρείται» σε όλες τις ημέρες του διαστήματος 15/7 – 23/8.
  • Εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να κλείσει το φαρμακείο του για κάποιες ημέρες για θερινές διακοπές τότε θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα δύο προϋποθέσεις: α) Να έχει συμπληρωθεί η δήλωση προσωρινού κλεισίματος και να αποσταλεί εγκαίρως στο Σύλλογο με mail ή φαξ και β) να μην υπάρχει δηλωμένο διευρυμένο ωράριο για τις ημέρες αυτές, κάτι που σημαίνει πως σε περίπτωση δήλωσης, αυτή θα πρέπει να γίνει αναλυτική και να εξαιρεί τις ημέρες αυτές.
  • Εάν κάποιος συνάδελφος έχει και δεύτερη (προαιρετική) καρτέλα Δευτέρας/Τετάρτης ή/και Σαββάτου (Σ1-4), μπορεί πριν την έναρξη του θερινού ωραρίου να αιτηθεί ηλεκτρονικά την αφαίρεσή του από τις καρτέλες αυτές (μεμονωμένα ή όλες μαζί) προκειμένου να ελαφρύνει το πρόγραμμα υπηρεσιών του τις ημέρες του καλοκαιριού. Αργότερα, όποτε επιθυμεί μπορεί να αιτηθεί εκ νέου την προσθήκη του σε κάποια προαιρετική καρτέλα, χωρίς αυτό να σημαίνει βεβαίως πως θα είναι σίγουρα η καρτέλα στην οποία βρίσκονταν και προηγούμενα.

 Σημαντική Υπενθύμιση:

Οι δηλώσεις διευρυμένου ωραρίου παραλαμβάνονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα και ώρα 15:00 και τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη του διμήνου που αφορούν. (Πχ για το δίμηνο Ιούλιος-Αύγουστος καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η τελευταία εργάσιμη του Μαΐου, για φέτος η 31η Μαΐου.)

Καμία δήλωση δεν γίνεται αποδεκτή μετά από αυτή την ημερομηνία.

Μέχρι σήμερα ο ΦΣΘ σας αποστέλλει γραπτό μήνυμα στα κινητά τηλέφωνά σας (sms) για να σας το υπενθυμίσει, κάτι που όμως δεν θα συνεχιστεί μετά από το 2019. Άρα είναι απαραίτητο να τηρείτε μόνοι σας αυτή την υποχρέωση και πάντα να δηλώνετε εγκαίρως το επιθυμητό ωράριο για το επόμενο δίμηνο.

 

Με τιμή

 Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ                    ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails