ΠΦΣ: Σημαντική ενημέρωση για την άμεση επικαιροποίηση των καταστατικών που έχουν κατατεθεί στους Συλλόγους και στις κατά τόπους Διευθύνσεις Υγείας

Διαβάστε παρακάτω τη σημαντική ενημέρωση που αφορά στα φαρμακεία που λειτουργούν με μορφή εταιρίας.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails