Επείγουσα ενημέρωση για τους εμπορικούς λογαριασμούς φαρμακείων

Θεσσαλονίκη, 4 Ιανουαρίου  2018

AΡΙΘΜ.Πρωτ: 8

 

Προς: Φαρμακοποιούς-μέλη του ΦΣΘ

ΘΕΜΑ: «Δήλωση εμπορικών λογαριασμών για τις πληρωμές μέσω ΔΙΛΟΦ

 

Παρακαλούνται οι φαρμακοποιοί - μέλη του ΦΣΘ να ενημερώσουν άμεσα το ΔΙΛΟΦ για τον εμπορικό λογαριασμό που τηρούν στην τράπεζα Πειραιώς.

Κι αυτό διότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, πλέον όλες οι επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικής μορφής, είναι υποχρεωμένες να πραγματοποιούν τις χρηματικές συναλλαγές τους μέσω εμπορικών λογαριασμών, τους οποίους και πρέπει να δηλώσουν στην εφορία.

Για το λόγο αυτό ο ΕΟΠΥΥ και τα λοιπά ταμεία, μέσω του ΔΙΛΟΦ, θα πρέπει να καταθέτουν τα χρήματα των μηνιαίων λογαριασμών αποκλειστικά σε εμπορικούς και όχι ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Αποτελεί ατομική ευθύνη του κάθε φαρμακοποιού να ενημερώσει το ΔΙΛΟΦ για τα στοιχεία του εμπορικού του λογαριασμού.

Η αποστολή των αριθμών IBAN πρέπει να γίνει οπωσδήποτε έως τις 20 Ιανουαρίου είτε μέσω email στο dilof@fsth.gr είτε μέσω fax στο 2310227525.

 

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

 

Ο Πρόεδρος                      Ο Γραμματέας

 

    Διονύσιος Ευγενίδης            Αργύριος Αργυρόπουλος

 Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails