Αναζήτηση Εργασίας

Ημερομηνία: 08/03/2019 07:33 πμ

Φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εμπειρία αναζητά εργασία σε φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971652224.


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails