Ζητείται αδειούχος Φαρμακοποιός για πλήρη απασχόληση στην Καλαμαριά

Ημερομηνία: 25/05/2019 09:35 πμ

Ζητείται φαρμακοποιός με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για πλήρη απασχόληση (σπαστό ωράριο) σε φαρμακείο στην περιοχή της Καλαμαριάς (Άγιος Ιωάννης). Τηλ: 2310384180


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails