ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 09/04/2019 13:04 μμ

Ζητείται αδειουχος υπεύθυνος φαρμακοποιός για εργασία σε φαρμακειο στη δυτική επαρχία του Νομού Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6979923308


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails