Γενική συνέλευση του ΦΣΘ την Τετάρτη 16/12/2009

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε
Τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 18.00 στη συνεδριακή αίθουσα του Συλλόγου, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων
2) Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2010
3) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2009
4) Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2008 - Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής
5) ΟΠΑΔ – Ενημέρωση και λήψη αποφάσεων
6) Ενημέρωση για διάφορα συνδικαλιστικά ζητήματα του κλάδου – Λήψη αποφάσεων.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails