ΛΑΡΙΣΑΣ

Διέυθυνση: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 40, 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο: 2410621961
Φαξ: 2410621961

Πρόεδρος: ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διέυθυνση: ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ 9 41222 ΛΑΡΙΣΑ
Τηλέφωνο: 2410536559Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails