Ενημέρωση από τον πρόεδρο του ΦΣΘ για το προσχέδιο νόμου που αφορά τα φαρμακεία

Προς τους Φαρμακοποιούς του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Συνάδελφοι,

Δόθηκε στη δημοσιότητα το προσχέδιο Νόμου με θέμα «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας» στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν τα φαρμακεία.

Συγκεκριμένα καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ως επιστροφή (Rebate), υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Η κλιμάκωση της επιστροφής αφορά στο ύψος του αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ και ακολουθεί την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση:

Ύψος αιτούμενου ποσού ανά ΦΚΑ       Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού.

Μέχρι 2.000€                             0,5%

2.001€ - 5.000€                            1%

5.001€ - 10.000€                           2%

10.001€ - 20.000€                         3%

20.001€ - 30.000€                         4%

30.001€ - 40.000€                         6%

Πάνω από 40.001€                         8%

Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, μεσοσταθμικά το rebate των φαρμακείων είναι αναλογικά υψηλότερο από αυτό που ορίζεται για τη φαρμακοβιομηχανία. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας του δικαίου και με δεδομένο ότι από τα 100 Ευρώ λιανικής τιμής του φαρμάκου, 63 Ευρώ πηγαίνουν στη βιομηχανία και 23,8 Ευρώ πηγαίνουν στο φαρμακείο, δηλαδή η αναλογία συμμετοχής στη λιανική τιμή του φαρμάκου είναι: Βιομηχανία/Φαρμακείο = 3/1, θα έπρεπε να υιοθετηθεί μια αντίστοιχη αναλογία και σε επίπεδο rebate. Με το ίδιο σκεπτικό θα έπρεπε να προβλεφθεί η απαλλαγή φαρμακείων με χαμηλό τζίρο προς ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. τουλάχιστον 10.000 €/τιμολόγιο ασφαλιστικού ταμείου) από την υποχρέωση της έκπτωσης. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπ’ όψιν μελλοντικές εξελίξεις (συγχωνεύσεις ταμείων) που θα ανεβάσουν τη βάση υπολογισμού της έκπτωσης.

Το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει από το προσχέδιο νόμου είναι η μείωση κατά 32,5% του ποσοστού κέρδους των φαρμακαποθηκών (ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΦΑ), δηλ. από 8% σε 5,4%, που αποτελεί σοβαρό πλήγμα στην οικονομική δύναμη του ΣΥΦΑ.

Το πιο σκανδαλώδες όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι αυτή τη μείωση του φαρμακεμπορικού κέρδους την ΕΠΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ η φαρμακοβιομηχανία, δεδομένου ότι το κέρδος της φαρμακαποθήκης παρέχεται ως έκπτωση-προμήθεια από τη βιομηχανία, με αντάλλαγμα τη διακίνηση των προϊόντων της.

Για το λόγο αυτό είναι αναληθής η αναφορά στην εισηγητική έκθεση του προσχεδίου Νόμου ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συμβολή όλων των φορέων στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Η αλήθεια είναι ότι το χονδρεμπορικό κέρδος ΔΕΝ μετέχει στον μηχανισμό καθορισμού της λιανικής τιμής του φαρμάκου και το μόνο που επιτυγχάνεται με το Νόμο είναι να μετακυλισθεί ποσοστό 2,6% της χονδρικής τιμής από τις φαρμακαποθήκες και τους ΣΥΦΑ (δηλ. τους φαρμακοποιούς) στους φαρμακοβιομήχανους. Έτσι ισοφαρίζουν το rebate που τους επιβάλλεται και είναι 4% επί του 70% των πωλήσεών τους προς φαρμακεία ή φαρμακαποθήκες, εξαιρουμένων των εξαγωγών. Σχετική είναι η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΦΑ κ. Φαρσάκη προς τον κ. Λοβέρδο που σας επισυνάπτουμε.

Το τρίτο ζήτημα που αναφέρεται στα φαρμακεία είναι η λειτουργία τους τα Σάββατα, όπου καθορίζεται ότι πρέπει να λειτουργούν την ημέρα αυτή σε ποσοστό 40%-100% του συνόλου των φαρμακείων.

Ο κ. Υπουργός προφανώς δεν έλαβε υπ’ όψιν ότι τα φαρμακεία λειτουργούν ως παρακολούθημα των μονάδων ιατρικής περίθαλψης (Νοσοκομεία, ιατρεία ασφ. ταμείων, Κέντρα Υγείας, ιδιωτικά ιατρεία) οι οποίες πλην των εφημερευόντων δεν λειτουργούν το Σάββατο. Δεν έλαβε επίσης υπ’ όψιν ότι το κύριο προϊόν που διαθέτουν τα φαρμακεία είναι ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ, ο σκοπός της λειτουργίας τους είναι η παροχή ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ και κατά συνέπεια λογικές που παραβλέπουν τις αρχές αυτές και αντιμετωπίζουν το φάρμακο ως οποιοδήποτε βιομηχανικό προϊόν και το φαρμακείο ως οποιοδήποτε εμπορικό κατάστημα μας βρίσκουν αντίθετους.

Αναρωτιόμαστε δε αν η διάταξη αυτή είναι άσχετη με τη δημόσια διακηρυγμένη θέση του αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Πάγκαλου για πώληση φαρμάκων από τα SUPER MARKETS.

Συνάδελφοι,

Όπως αντιλαμβάνεσθε τα ζητήματα που τίθενται είναι ιδιαίτερα σοβαρά τόσο σε οικονομικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Η επιστολή αυτή αποτελεί μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με όσα θίγονται από το προσχέδιο Νόμου.

Σας καλώ σε ετοιμότητα για την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο που θα καθορίσει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του Φ.Σ.Θ.

Κυριάκος ΘεοδοσιάδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails