ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ημερομηνία: 28/03/2019 08:08 πμ

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΑΠΟΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΣΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6944731003 ΩΡΕΣ 19,00 - 21.00
mail: aitolikopharm@outlook.com.gr


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails