ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΕΚ

Ημερομηνία: 16/04/2019 13:22 μμ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 6977025933


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails