Πως εκτελούμε τις συνταγές ΙΚΑ από συνεργαζόμενους ιατρούς

Στο σχέδιο Νόμου «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατάξεις» εντάχθηκε στο άρθρο 18, παρ. 3 τροπολογία που ψηφίστηκε και έχει ως εξής:

«Οι συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται για λογαριασμό των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από γιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ, εκτελούνται χωρίς προηγούμενη θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό ανεξαρτήτως ποσού και μέχρι τη χορήγηση στους ασφαλισμένους του, ατομικού συνταγολογίου».

Κατόπιν αυτού μπορείτε να εκτελείτε τις συνταγές αυτές, χωρίς κίνδυνο περικοπής. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχετική εγκύκλιο του ΙΚΑ που σας επισυνάπτουμε και το Π.Δ. 121/2008 (Βλ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 2010 σελ. 24 παρ. 1), δηλαδή ονοματεπώνυμο και λοιπά στοιχεία ιατρού, με ποιο ταμείο είναι συμβεβλημένος, ΑΜΚΑ ιατρού και ασφαλισμένου, ΑΜ ασφαλισμένου, ημερομηνία – ώρα έκδοσης συνταγής, υπογραφή – σφραγίδα ιατρού, υπογραφή παραλήπτη, τρία είδη φαρμάκων ανά συνταγή, ποσότητες για θεραπεία μέχρι 30 ημερών κ.λπ.
Οι συνταγές αυτές αριθμούνται και αθροίζονται μαζί με τις κλασικές συνταγές του ΙΚΑ.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

 Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails