Στην κατηγορία 23% του ΦΠΑ τα αποστειρωμένα διαλύματα φυσιολογικού ορού για ρινικές πλύσεις και θαλασινού νερού

ΠΟΛ.1256/12.12.2014
Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΦΚ και ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ, ΦΠΑ Εισαγωγών-Εξαγωγών

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Μ. Κουνάβη
Τηλέφωνο:210 6987481, 482
FAX:210 6987489
Email:vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΠΟΛ 1256/2014

ΘΕΜΑ: Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού

Με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από φορολογικές και τελωνειακές αρχές και οικονομικούς φορείς κατά την εισαγωγή και παράδοση (πώληση) αγαθών και έχοντας λάβει υπόψη,

- τον Καν (ΕΟΚ) 2658/87 του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο

- το άρθρο 21 σε συνδυασμό και με το Παράρτημα ΙΙΙ του Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» σας γνωρίζουμε ότι,

α) Αποστειρωμένο διάλυμα χλωριούχου νατρίου (0,9%), χωρίς συντηρητικά, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά και ενήλικες για τον καθαρισμό των ρινικών κοιλοτήτων ή των ματιών, και το οποίο παρουσιάζεται σε κουτιά που περιέχουν πλαστικά φιαλίδια.

β) φυσιολογικό, αποστειρωμένο, διάλυμα θαλασσινού νερού, φυσικά πλούσιο σε μεταλλικά άλατα και θαλάσσια ολιγοστοιχεία, που είναι ισοτονικό διάλυμα το οποίο αποτελείται από 31,82/% θαλασσινό νερό χωρίς συντηρητικά, με αδρανή προωθητική ύλη (άζωτο), συσκευασμένα σε μεταλλικό δοχείο ψεκασμού, και το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από βρέφη, παιδιά και ενήλικες για τον καθημερινό καθαρισμό ή την ύγρανση των ρινικών κοιλοτήτων, ή ως συμπλήρωμα θεραπειών ΩΡΛ.

Κατατάσσονται στον κωδικό ΣΟ 33079000 και υπάγονται σε συντελεστή ΦΠΑ 23%.

Οι αποδέκτες προς κοινοποίηση της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται για την ενημέρωση των μελών τους.

Το Υπ. Υγείας προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται όπως λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω κατά τη διενέργεια μειοδοτικών διαγωνισμών για την προμήθεια ειδών για τις μονάδες υγείας που εποπτεύει.Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails