Διευκρινίσεις από το ΙΚΑ σχετικά με τη χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας

Διευκρινίσεις από το ΙΚΑ σχετικά με τη χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της Ταινίας Γνησιότητας

Από το ΙΚΑ ενημερωθήκαμε ότι στο εξής ισχύει η χρωματική διαφοροποίηση των στοιχείων της ταινίας γνησιότητας πλην αυτών που φέρουν ΚΑΦΕ στοιχεία για τα οποία θα κοινοποιηθεί σχετικός κατάλογος από τον ΕΟΦ.

Ειδικότερα για τα ιδιοσκευάσματα που φέρουν ταινία γνησιότητας με ΜΠΛΕ στοιχεία (δηλ. για προϊόντα στα οποία ο τρόπος διάθεσης είναι η χρήση στα νοσοκομεία ή νοσηλευτικά ιδρύματα ή ειδικά κέντρα) θα πρέπει να επισυνάπτεται, εφόσον υπάρχει, η γνωμάτευση που θα ισχύει για όσο χρόνο έχει καθορίσει ο γιατρός ειδικότητας και πάντως όχι πέραν της διετίας από την έκδοσή της. Εάν δεν υπάρχει η σχετική γνωμάτευση, θα πρέπει να ενημερώνεται ο ασφαλισμένος ότι την επόμενη φορά (και πάντως όχι πέραν της 31ης/12/2009) θα απαιτείται η γνωμάτευση, όπως ανωτέρω αναφέρεται.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails