ΙΚΑ: Παράταση της διάθεσης των ΦΥΚ μέσα από τα ιδιωτικά φαρμακεία μέχρι την 1.11.2011Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails