ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ημερομηνία: 02/04/2019 09:59 πμ

Ζητείται αδειούχος φαρμακοποιός για κάλυψη θέσης σε ιδωτική κλινική στην Περαία, για διάστημα περίπου 15 μηνών, λόγω εγκυμοσύνης.
Αμοιβή πολύ ικανοποιητική. (2392022217, 6948404250)


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails