Διάθεση Ψυχιατρικών και Νευρολογικών Φαρμάκων σε ανασφάλιστους και από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Δείτε παρακάτω την εγκύκλιο με την οποία τελικώς επιτρέπεται η διάθεση των φαρμάκων αυτών και από τα ιδιωτικά φαρμακεία.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails