Πρόγραμμα Webinars της Pfizer για τον Έλληνα Φαρμακοποιό

H Pfizer έχοντας ως προτεραιότητα την υποστήριξη των φαρμακοποιών σε εκπαιδευτικά θέματα, έχει εγκαινιάσει το πρόγραμμα σεμιναρίων μέσω διαδικτύου: «Pfizer Pharma Academy”. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των Ελλήνων φαρμακοποιών σε θέματα που αφορούν στην καθημερινότητά τους όπως:

• η καλύτερη διαχείριση του φαρμακείου,
• η βελτίωση τεχνικών πωλήσεων,
• η γνώση χρηματο-οικονομικών θεμάτων,
• η βελτίωση της επικοινωνίας με τον ασθενή,
• η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών κ.α.

Από τον Σεπτέμβριο του 2013 έχουν «ανέβει» οι εξής παρουσιάσεις:

• Υποδειγματική εξυπηρέτηση (Ομιλητής Σπύρος Στεφάνου)
• Δεξιότητες προσέγγισης στο φαρμακείο (Ομιλητής Σπύρος Στεφάνου)
• Διαχείριση χρόνου και παραγωγική χρήση (Ομιλητής Σπύρος Στεφάνου)
• Χρηματο-οικονομική διαχείριση φαρμακείου Α (Ομιλητής Δημήτρης Χ’Αποστόλου)
• Χρηματο-οικονομική διαχείριση φαρμακείου Β (Ομιλητής Δημήτρης Χ’Αποστόλου)

και ακολουθούν οι εξής ενότητες για το 2014:

• Φεβρουάριος: Επικοινωνία και προσέγγιση (Ομιλήτρια Πόπη Χαραμή)
• Μάρτιος: Ο διάλογος με τον πελάτη & η συμβουλή υγείας (Ομιλήτρια Πόπη Χαραμή)
• Απρίλιος: Μέθοδοι κινητοποίησης προσωπικού στο φαρμακείο (Ομιλήτρια Πόπη Χαραμή)
• Μάιος: Κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου (Ομιλήτρια Πόπη Χαραμή)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι ελεύθερη μέσω της ιστοσελίδας της Pfizer για τους Φαρμακοποιούς: www.pfizerpro.gr (απαιτείται εγγραφή, αφού αφορά μόνο επαγγελματίες Υγείας). Τα σεμινάρια είναι διαθέσιμα στο χρόνο επιλογής του φαρμακοποιού.

Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει το σεμινάριο, ώστε να βελτιωθούν οι προσεχείς ενότητες.



Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails