Αρχαιρεσίες στον Φ.Σ.Θ στις 28 Νοεμβρίου 2004

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ Φ.Σ.Θ. ΣΤΙΣ  28  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004

ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Κατά την δευτέρα ημέρα  που αναφέρεται στην πρόσκληση, δηλαδή την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2004,
ημέρα των εκλογών, η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν παρίστανται. Οι προσερχόμενοι μέχρι την στιγμή της ενάρξεως της συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, θα υπογράφουν σε κατάσταση προσερχόμενων μελών.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε δύο εκλογικά τμήματα.

1ο τμήμα: Οι ψηφοφόροι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Α έως και Μ
2ο τμήμα: Οι ψηφοφόροι των οποίων το επώνυμο αρχίζει από Ν έως και Ω

Η  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΘΑ ΔΙΑΡΚΕΣΕΙ ΑΠΟ  ΤΙΣ  9:00 π.μ. ΕΩΣ  ΤΙΣ  8:00 μ.μ.

Κατά το χρονικό διάστημα αυτό, τα μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα προσερχόμενα να ψηφίσουν και δεν είναι δυνατόν να ανοίξει η κάλπη και να γίνει η διαλογή των ψήφων πριν την καθοριζόμενη προθεσμία.
Για την εγκυρότητα των αρχαιρεσιών, πρέπει να λάβουν μέρος στην ψηφοφορία τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του συνόλου των μελών του Συλλόγου.
Αν το μισό συν ένα είναι κλασματικός αριθμός, τότε το μισό συν ένα, σύμφωνα με την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, ολοκληρώνεται στον επόμενο ακέραιο αριθμό.
Οι εκλογείς προσέρχονται αυτοπροσώπως και ποτέ με αντιπρόσωπο, εισέρχονται στον χώρο ψηφοφορίας, παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή που προβαίνει στην αναγνώριση της ταυτότητας τους, από τους στον εκλογικό κατάλογο αναφερόμενους, και στην συνέχεια λαμβάνουν τα ψηφοδέλτια, καθώς και τον σχετικό φάκελο. Τα ψηφοδέλτια είναι σφραγισμένα από την Περιφέρεια και οι φάκελοι έχουν την σφραγίδα του Συλλόγου.
Είναι απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα ή  διαβατήριο.
Ακολούθως, κάθε ψηφοφόρος οφείλει να αποσυρθεί στον υπάρχοντα μέσα στην αίθουσα της εκλογής ιδιαίτερο προς τούτο χώρο, έτσι ώστε να μην είναι θεατός και εκεί συμπληρώνει μυστικά το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού της προτίμησής του.
Στον Σύλλογο μας, ισχύει το σύστημα των συνδυασμών και της μονοσταυρίας.
Συνεπώς το κάθε μέλος ψηφίζει ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕ ΟΡΓΑΝΟ, ΣΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ.
Δηλαδή, αφού επιλέξουμε τα 2 ψηφοδέλτια της παράταξης της προτίμησής μας (ένα για το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας και ένα για τους αντιπροσώπους στον Πανελλήνιο Φ.Σ.), βάζουμε ένα σταυρό σε κάποιον από τους υποψηφίους για το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα σταυρό για τους τακτικούς στο Πειθαρχικό συμβούλιο, ένα σταυρό στους αναπληρωματικούς στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ένα σταυρό για τους Τακτικούς αντιπροσώπους στον Πανελλήνιο Φ.Σ. και ένα σταυρό για τους αναπληρωματικούς του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Ψηφοδέλτια συνδυασμού χωρίς σταυρό προτίμησης, είναι έγκυρα και υπολογίζονται υπέρ του συνδυασμού.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΚΥΡΟ.
Στην συνέχεια ο ψηφοφόρος θέτει τα δύο ψηφοδέλτια στον ένα και μοναδικό, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου φάκελο, που έχει δώσει η εφορευτική επιτροπή, τον επικολλά, τον ρίπτει ιδιοχείρως στην κάλπη και υπογράφει στην σχετική κατάσταση των μελών που έχουν ψηφίσει.

Θεωρούνται άκυρα τα ψηφοδέλτια και δεν λαμβάνονται υπόψη όταν:

1. Δεν φέρουν τα στοιχεία που ορίζονται από τον νόμο ή την σφραγίδα της Περιφέρειας.
2. Φέρουν ενδείξεις με τις οποίες είναι εμφανής η πρόθεση της παραβάσεως της μυστικότητας της ψηφοφορίας π.χ. σημάδια, σημειώσεις κ.λ.π.
3. Φέρουν περισσότερους από έναν σταυρούς προτίμησης σε κάθε όργανο.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails