Ενημέρωση για την πληρωμή του ΕΟΠΥΥ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails