Έκτακτη ενημέρωση για 1) Διακοπή χορήγησης φαρμάκων επί πιστώσει σε τράπεζες και λιμενικό και 2) για τις συνταγές ΤΣΜΕΔΕ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

1) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΣΜΔΕ

2) ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

1.           ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΣΜΔΕ

Σας υπενθυμίζουμε ότι από την 1-1-2010 ενεργοποιήθηκε η Συλλογική Σύμβαση που υπογράφηκε μεταξύ του Π.Φ.Σ. με το  Ασφαλιστικό  Ταμείο ΤΣΜΔΕ. Οι συνταγές θα υποβάλλονται όπως οι συνταγές των άλλων ταμείων στο Διανεμητικό στον κωδ. 310 με τα παρακάτω στοιχεία:

Α.Φ.Μ. 998146384

Δ.Ο.Υ.  ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Διεύθυνση: ΖΕΥΞΙΔΟΣ 8 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310-271504, 2310 276918, 2310 281692


2.           ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ   ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εξόφληση των οφειλών των ασφαλιστικών ταμείων, το Δ.Σ. του Συλλόγου έλαβε ομόφωνη απόφαση περί αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών ταμείων α) ΤΑΥΤΕΚΩ - Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. (τραπεζών ΚΩΔ. ΔΙΛΟΦ: 120) και β) Λιμενικού Σώματος (ΚΩΔ. ΔΙΛΟΦ: 50) που τα ταμεία τους υπερέβησαν τον χρόνο πίστωσης που προβλέπεται από τους Νόμους, τις συμβάσεις και την κοινή λογική. Η αναστολή θα ισχύσει από 1-2-2010.

Σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αυτής επισημαίνεται και πάλι ότι:

1. Εάν κάποιο ασφαλιστικό ταμείο εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του μέχρι τέλους του τρέχοντος μηνός, θα εξαιρεθεί της αναστολής της επί πιστώσει χορήγησης φαρμάκων και θα ενημερωθείτε με μήνυμα στον τηλεφωνητή, στο κινητό σας τηλέφωνο και στα τιμολόγια του ΣΥ.ΦΑ.

2. Τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου καλείστε να υποβάλλετε όλες τις συνταγές των ταμείων αυτών που έχουν εκτελεστεί μέχρι 31-1-2010.

3. Για όποιο ταμείο τακτοποιήσει αργότερα τις οφειλές του (οπότε και θα επαναρχίσουμε την εκτέλεση των συνταγών) το Δ.Σ. θα ανοίγει τους φακέλους κατάθεσης συνταγών του ταμείου αυτού, ώστε να ελέγξει την τήρηση της απόφασης του Δ.Σ. για αναστολή εκτέλεσης συνταγών από 1-2-2010.

Αν τυχόν ευρεθούν σε μεταγενέστερους μήνες συνταγές που εκτελέσθηκαν στην περίοδο αναστολής της σύμβασης, οι συνταγές αυτές θα αφαιρεθούν από τους φακέλους, ΔΕ θα διαβιβασθούν προς εξόφληση στα ασφαλιστικά ταμεία και θα ακολουθήσει Πειθαρχικός έλεγχος των παραβατών της απόφασης.

Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι εξαρτάται από εμάς εάν θα επιβάλουμε στα ασφαλιστικά ταμεία τον σεβασμό των υποχρεώσεών τους.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails