Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με πραζόλες

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν πραζόλες εκτελούνται από τα φαρμακεία μας κανονικά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του γιατρού που τις έχει συνταγογραφήσει.

Εφόσον μελλοντικά αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails