Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης υπαλλήλων φαρμακείου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στα Φαρμακεία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και:

  • είναι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου
  • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)  για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009.
  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • δε λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα  κατάρτισης στο οποίο θα συμμετάσχουν
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης


Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των φαρμακείων. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος θα είναι 40 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε ημέρες και ώρες εκτός εργασίας και σε ειδικό εκπαιδευτικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.

Θεματολογία:
Πληροφορική ή Αγγλική Γλώσσα ή Πωλήσεις

Οδηγίες
Όσοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει αφού συμπληρώσουν μαζί με τους εργοδότες τους τα απαιτούμενα έντυπα (υπογραφές & σφραγίδες να είναι πρωτότυπες - έντυπα υπάρχουν στο Σύλλογο αλλά και στη ιστοσελίδα του www.fsth.gr) και αφού συγκεντρώσουν και τα υπόλοιπα, να τα παραδώσουν στον Σύλλογο στην οδό Εθν. Αντίστασης 173-175, Φοίνικας

Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Παράδοση δικαιολογητικών το πολύ μέχρι την Τετάρτη 25 Μαΐου.
Συνολικά χρειάζεται να παραδοθούν τα παρακάτω :


1. Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη & σφραγισμένη (πρωτότυπη)
2. Τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν συμπληρωμένα στο ανάλογο έντυπο (Δήλωση Συμμετοχής)

Για οποιαδήποτε απορία επικοινωνήστε με τον κ. Δαμιανίδη Ιορδάνη στο τηλέφωνο: 2310 533631.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails