Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-25

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στα Φαρμακεία, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων σε Επιχειρήσεις μέλη του, τα οποία θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1 – 25 του ΟΑΕΔ.

Στα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και:

  • είναι μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου
  • κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,45%)  για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2011.
  • απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
  • δε λαμβάνουν χρηματοδότηση από άλλο φορέα για το πρόγραμμα  κατάρτισης στο οποίο θα συμμετάσχουν
  • δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους, οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης


Η κατάρτιση θα γίνει στα αντικείμενα της ειδικότητας των συμμετεχόντων, με βάση τις διαπιστωμένες ανάγκες του προσωπικού των φαρμακείων. Η διάρκεια του κάθε προγράμματος θα είναι 40 ώρες, οι οποίες θα γίνουν σε ημέρες και ώρες εκτός εργασίας και σε ειδικό εκπαιδευτικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Ο κάθε εργαζόμενος που θα συμμετάσχει, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα παρακολούθησης.
Οι εργοδότες δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση.

Θεματολογία:
1. Merchandising (καθιστώντας τα προϊόντα του φαρμακείου επιθυμητά και εύκολα προσβάσιμα στον καταναλωτή)
2. Τεχνικές επικοινωνίας με τον πελάτη του φαρμακείου
3. Pharmancy Management
4. Πληροφορική

Οδηγίες:
Όσοι υπάλληλοι ενδιαφέρονται, θα πρέπει αφού συμπληρώσουν μαζί με τους εργοδότες τους, να επιστρέψουν πρωτότυπα (υπογραφές & σφραγίδες να είναι πρωτότυπες) στο ΚΕΚ ΠΑΣΤΕΡ Πολυτεχνείου 17Β (2ος όροφος) – Θεσσαλονίκη το πολύ μέχρι την Τετάρτη 20/2/2013 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
1. Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη & σφραγισμένη (πρωτότυπη)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
2. Τα στοιχεία των υπαλλήλων που θα συμμετέχουν συμπληρωμένα στο ανάλογο έντυπο (Δήλωση Συμμετοχής)
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
3. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων τους
4. Φωτοτυπίες των βιβλιαρίων καταθέσεων τους και
5. Νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τη διασταύρωση του Α.Φ.Μ.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τον κ. Δαμιανίδη Ιορδάνη  στο τηλέφωνο: 2310533631Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails