Γνωστοποίηση ΦΕΚ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 2689/Β/22-10-2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

FENTANYL PHARMABIDE (Transdermal Patch 25μg/h, 50μg/h, 75μg/h, 100μg/h με δραστική ουσία Fentanyl)

ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
1) Alzane (ενέσιμο διάλυμα 5mg/ml με δραστική ουσία Atipamezole)
2) Dorbene vet (ενέσιμο διάλυμα 1mg/ml με δραστική οπυσία Medetomidine)

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Γ΄ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 1257/Β/23-05-2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

1) ASPENDOS 100mg/ml
2) DORMIPNOL 5mg/ml ΚΑΙ
3) VIBRALIS 100mg/cap, 150 mg/cap ΚΑΙ 200 mg/cap

ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Δ΄ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4139/2013 ΠΕΡΙ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails