ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Διέυθυνση: ΧΩΡΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Τηλέφωνο: 224302216
Φαξ: 2243051539

Πρόεδρος: ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Διέυθυνση: ΚΑΛΑΜΙΩΤΙΣΣΑ, 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ
Τηλέφωνο: 2243022065Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails