Υπόμνημα παραγωγικών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων της Θεσσαλονίκης για τη λειτουργία του Μετρό

Πατήστε στο σύνδεσμο για να διαβάσετε το υπόμνημαΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails