ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

Διέυθυνση: Α. ΧΟΙΔΑ 5, 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Τηλέφωνο: 2671051559
Φαξ: 2671051559Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails