Έγκριση νέου θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ και ισχύει ήδη ο νέος «θετικός κατάλογος» των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Το ΦΕΚ με τη λίστα που καταρτίστηκε από την Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης του θετικού καταλόγου, πήρε ημερομηνία 07/03/2014 και ισχύει από δημοσίευσής του.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails