Ενημέρωση από τον ΟΓΑ για τα ποσοστά συμμετοχής

ΘΕΜΑ: "Σχετικά με τα ποσοστά συμμετοχής φαρμάκων"

Δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ΟΓΑ πληθώρα περιπτώσεων που αφορούν στη λανθασμένη αναγραφή ποσοστού συμμετοχής από συνταγογράφους ιατρούς, με την παρούσα θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι για τον καθορισμό του ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στη δαπάνη αγοράς των φαρμάκων τηρούνται οι υπ' αριθ. 7/οικ. 1143/21-12-90, 7/οικ. 1144/21-12-90, 7/οικ. 319/1-4-92 και Φ7/οικ. 1624/4-11-99 Υπουργικές Αποφάσεις καθώς και οι διατάξεις του Νόμου 2676/1999 και του Ν. 3518/06. Εφιστούμε την προσοχή σας κατά την έκδοση συνταγών στην τήρηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία διατάξεων.

Αναλυτικότερα, δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα μόνο οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών οργάνων.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις μηδενικής ή μειωμένης συμμετοχής αυτή αφορά αποκλειστικά και μόνο τα φάρμακα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων νόσων ή συγκεκριμένες κατηγορίες φαρμάκων, όπως αυτές περιγράφονται στην προαναφερθείσα νομοθεσία και όχι για όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα που χορηγούνται στον ασφαλισμένο.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. η' του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08 σε περίπτωση λανθασμένης αναγραφής εκ μέρος του ιατρού, του ποσοστού συμμετοχής επί της συνταγής και επειδή το ποσοστό συμμετοχής δεσμεύει το φαρμακοποιό κατά την εκτέλεσης της, οποιαδήποτε διαφορά κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας καταλογίζεται στον συνταγογράφο ιατρό. Ο καταλογισμός γίνεται με βάση τα αναφερόμενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2 του Π.Δ/τος 121/08. Σας κοινοποιούμε συνημμένους πίνακες των προβλεπομένων συμμετοχών, όπως αυτές προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 
Η προϊσταμένη του κλάδου
Γεωργία Γεωργιάδου
 
 
 
Περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων με μηδενική συμμετοχή του ασφαλισμένου (0%)

1)  Όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα για την αντιμετώπιση των παρακάτω χρόνιων παθήσεων:

α) Δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
β) Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος),
γ)  Αγγειοπάθεια BURGER
δ)  Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot.
ε)  Σύνδρομο βραχέος εντέρου.
στ) Χρόνια Ηπατίτιδα Β και Χρόνια Ηπατίτιδα C.
ζ)  Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση)
η)  Γλυκονίαση και
θ)  Νόσος Gaucher

2)  Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται σε εργατικό ατύχημα και για τα φάρμακα που χορηγούνται στη μητρότητα (κύηση -τοκετός - λοχεία) και μόνο για την αντιμετώπιση των καταστάσεων αυτών.
3)  Επίσης δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι χρόνια πάσχοντες από τις εξής παθήσεις:

α)  Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών (Αντινεοπλασματικά φάρμακα και τα αντίδοτα τους, καθώς και τα φάρμακα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των συνεπειών των νεοπλασμάτων).
β) Οι διαβητικοί μόνο για την ινσουλίνη
γ) Οι πάσχοντες από ψυχώσεις για τα νευροληπτικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα
δ) Οι επιληπτικοί για τα αντιεπιληπτικά φάρμακα
ε) Οι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία  για τα φάρμακα αποσιδήρωσης και των
επιπλοκών της νόσου.
στ) Οι αιμορροφιλικοί για τους αντιαιμορροφιλικούς παράγοντες.
ζ) Οι πάσχοντες από υποφυσιογενή νανισμό για την αυξητική ορμόνη.
η) Οι ασφαλισμένοι για τα κυτταροστατικά και ανοσορρυθμιστικά φάρμακα
ανεξάρτητα της πάθησης από την οποία πάσχουν.
θ) Οι HIV θετικοί ασθενείς για τα αντιρετροϊκά φάρμακα που συνταγογραφούνται από τα αναγνωρισμένα κέντρα αναφοράς για τη διάγνωση του AIDS και τις αναγνωρισμένες νοσοκομειακές μονάδες ειδικών λοιμώξεων.
ι) Παιδιά και Ενήλικες για τους εμβολιασμούς του εγκεκριμένου κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Εθνικού Προγράμματος εμβολιασμού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

4)  Οι πάσχοντες από νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε συνεχή θεραπεία
υποκατάστασης με τεχνητά μέσα και οι έχοντες υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού,
οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί,
καθώς και οι ασθενείς που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση συμπαγών ή ρευστών
οργάνων, για όλα ανεξαρτήτως των φάρμακα.

 

Περιπτώσεις χορήγησης φαρμάκων με μειωμένη συμμετοχή του ασφαλισμένου (10%)


1) Καταβάλλουν  μειωμένη συμμετοχή  (ποσοστό   10%)  οι ασφαλισμένοι για τα φάρμακα που χορηγούνται στις παρακάτω παθήσεις:

α) Νόσος του PARKINSON και δυστονίες για τα αντιπαρκινσονικά φάρμακα

β) Άποιος διαβήτης για την αντιδιουρητική ορμόνη και τα συνθετικά ομολογά της.

γ) Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική
καρδιοπάθεια, συγγενής καρδιοπάθεια, στεφανιαία νόσος, υπερλιπιδαιμίες.

δ)   Νοσήματα   του    συνδετικού   ιστού    (συστηματικός    ερυθυματώδης   λύκος,
σκληροδερμία, δερματομυοσίτης, αγγειίτιδες, ρευματοειδής αρθρίτις, αγγυλωτική
σπονδυλοαρθρίτις, ψωριασική αρθρίτις).

ε)   Οστεοπόρωση   και  νόσος     PAGET  για  τα   φάρμακα  που   επηρεάζουν   το
μεταβολισμό των οστών.

στ) Μυασθένεια για τα παρασυμπαθομιμητικά και κορτικοειδή φάρμακα.

ζ) Φυματίωση.

η) Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Επίσης στο βρογχικό και αλλεργικό άσθμα
με  κριτήριο  τη  χρονιότητα της νόσου  και  συγκεκριμένα για  περιστατικά που
ταλαιπωρούν τον ασθενή άνω των 6 μηνών κατ' έτος.

θ) Κληρονομικό αγγειοοίδημα

ι)   Αδένωμα υπόφυσης

ια) Ελκώδης κολίτις

ιβ) Νόσος του CROHN

ιγ) Κίρρωση του ήπατος

ιδ) Συγγενής ιχθύαση

ιε) Χρόνια και επίκτητη ανοσολογική ανεπάρκεια

ιστ) Βιταμινεξαρτώμενη ραχίτις.Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails