Το έγγραφο του συλλόγου μας προς το ΙΚΑ για τις περικοπές των συνταγών

ΠΡΟΣ: ΙΚΑ

Κύριοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σύλλογός μας έχει γίνει δέκτης παραπόνων από πολλά μέλη μας, φαρμακοποιούς, των οποίων απορρίπτονται και δεν πληρώνονται συνταγές που υποβάλλονται νόμιμα, επειδή σύμφωνα με το ΙΚΑ δεν υποβάλλεται συνημμένως γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, όταν βεβαίως πρόκειται για ιδιοσκευάσματα που φέρουν ταινίες γνησιότητας με μπλε στοιχεία.

Η σχετική υποχρέωση επιβλήθηκε σύμφωνα με την εγκύκλιο του ιδρύματος Γ55/726/13-1-2010, η οποία διόρθωσε προηγούμενη οδηγία σας της, η οποία απαιτούσε η γνωμάτευση αυτή να είναι νοσοκομειακή από γιατρό της ειδικότητας, προέβλεπε ότι αρκούσε γνωμάτευση θεράποντος ιατρού.

Με την αιτιολογία αυτή έχουν απορριφθεί σωρεία συνταγών συναδέλφων μελών μας, οι οποίοι από παραδρομή είτε δεν έλαβαν γνώση είτε αμέλησαν να ζητήσουν και να επισυνάψουν τη σχετική γνωμάτευση, καθώς τις περισσότερες φορές, ούτε και οι γιατροί του ΙΚΑ έχουν γνώση της υποχρέωσης και της ανάγκης αυτής και δεν χορηγούν στους ασφαλισμένους τις σχετικές γνωματεύσεις.

Με την παρούσα μας επιθυμούμε να επισημάνουμε προς το ΙΚΑ, στο πλαίσιο και της καλής μας συνεργασίας με το ίδρυμα, το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργείται από στους συναδέλφους από την απόρριψη συνταγών πολύ μεγάλης αξίας, που πολύ συχνά είναι της τάξης των δεκάδων χιλιάδων Ευρώ. Θεωρούμε ότι στις περιπτώσεις αυτές αυτό που προέχει και πρέπει να ερευνάται από το ΙΚΑ είναι η πραγματική χορήγηση των φαρμάκων σε ασθενείς – ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν ανάγκη τη θεραπεία και υποβάλλονται πράγματι και αποδεδειγμένα σε σχετική φαρμακευτική αγωγή. Άλλωστε ο σκοπός του νόμου είναι ακριβώς να αποτρέψει το φαινόμενο της άσκοπης κατανάλωσης φαρμάκων και της υπερβολικής επιβάρυνσης των Ταμείων, όχι όμως η τιμωρία των φαρμακοποιών και ο αποκλεισμός των πασχόντων ασφαλισμένων από θεραπευτικά μέσα απαραίτητα για την υγεία τους.

Υπ’ αυτό το πρίσμα επιθυμούμε να παρακαλέσουμε να εξετασθούν με πνεύμα ουσιαστικής απόδοσης δικαιοσύνης οι περιπτώσεις των φαρμακοποιών – μελών του Συλλόγου μας που έχουν παραλείψει να επισυνάψουν τις σχετικές γνωματεύσεις θεραπόντων ιατρών στις συνταγές που εκτέλεσαν, καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα υποστούν μεγάλη ζημία άνθρωποι - επαγγελματίες που ενήργησαν με πεποίθηση ότι πράττουν το καθήκον τους και με σκοπό να εξυπηρετούσουν τους δικαιούχους – ασφαλισμένους αρρώστους  του ΙΚΑ. Παρακαλούμε επίσης να γίνει και από την μεριά του ιδρύματος ενημέρωση των θεραπόντων ιατρών του ΙΚΑ ως προς τη σχετική υποχρέωση, δεδομένου ότι έχει παρατηρηθεί ότι μεγάλος αριθμός αυτών δεν το γνωρίζει και παραλείπουν να επισυνάπτουν τις γνωματεύσεις στις συνταγές που εκδίδουν, με αποτέλεσμα να επιρρίπτονται στους ώμους των φαρμακοποιών – μελών μας, ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν τους αναλογούν.

Από τη μεριά του Συλλόγου δηλώνεται ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των μελών, ώστε να αποκλεισθεί στο μέλλον η εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.


Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails