Αναζήτηση Εργασίας

Ημερομηνία: 10/09/2019 12:10 μμ

Αδειούχος φαρμακοποιός με προυπηρεσία σε φαρμακείο και φαρμακαποθήκη,αναζητεί εργασία μερικής απασχόλησης στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Τηλ 6949282229


Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails