Ενημέρωση για τις πληρωμές ληξιπρόθεσμων της ΔΕΗ

Όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, κυρίαρχη θέση μεταξύ των ληξιπρόθεσμων χρεών των ασφαλιστικών ταμείων κατέχει το πρώην ταμείο ασφαλισμένων της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα το εν λόγω ταμείο οφείλει στο ΔΙΛΟΦ συνολικό ποσό 1.358.680,35 € για φάρμακα που χορηγήθηκαν από το Νοέμβριο του 2010 μέχρι το Φεβρουάριο του 2011 οπότε και διεκόπη η συνεργασία με το ταμείο. Φυσικά έχει υποβληθεί έκτοτε αγωγή κατά του ταμείου που αναμένεται να εκδικασθεί στο Εφετείο Αθηνών.
Πέρα όμως από το δικαστικό μέρος γίνεται μία πολύμηνη προσπάθεια να «ξεκολλήσει» η εξόφληση των υποχρεώσεων αυτών, κυρίως μετά την έγκριση σχετικής πίστωσης από την τρόικα.
Στη διάρκεια των προηγούμενων μηνών μετά από δεκάδες επισκέψεις στην έδρα του ταμείου, όπου το προσωπικό που παρέμεινε είναι ανεπαρκέστατο αριθμητικά, επιτεύχθηκε να ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των συνταγών που είχαν παραμείνει χωρίς έλεγχο από το τέλος του 2010.
Η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και τα σχετικά παραστατικά με τις αντίστοιχες καταστάσεις που απαιτεί το Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα και το Υπουργείο Οικονομικών έχουν σταλεί ήδη στην περιφερειακή διεύθυνση Θεσσαλονίκης του ΕΟΠΥΥ.
Κατά την τελευταία επίσκεψη του προέδρου στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ επιβεβαιώθηκε ότι τις ερχόμενες ημέρες θα δοθεί στην περιφερειακή διεύθυνση ΕΟΠΥΥ Θεσσαλονίκης έγκριση πίστωσης για το ποσό που απαιτείται προς εξώφληση.
Κατόπιν αυτών το επόμενο πρόβλημα που ενδεχομένως θα χρειαστεί να ξεπεραστεί είναι η επίδοση πιστωτικού τιμολογίου για το ποσό του «κουρέματος» 3,5% που θα πραγματοποιηθεί. Το πιστωτικό αυτό τιμολόγιο θα πρέπει να εκδοθεί κατά τα γνωστά και να υποβληθεί μέσω του Συλλόγου στον ΕΟΠΥΥ πριν την εξόφληση του ποσού σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία.
Γίνονται προσπάθειες για να ξεπερασθεί το πρόβλημα με τον λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση για το θέμα του πιστωτικού τιμολογίου θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails