Διόρθωση τιμολογίων ΕΟΠΥΥ Ιανουαρίου 2014

Βάσει του υπ' Αρ. Πρωτ.: Π60/11 εγγράφου του ΕΟΠΥΥ (24 Μαρτίου 2014) οι Φαρμακοποιοί οφείλουν με την παραλαβή των τιμολογίων τους να ελέγξουν την ορθή καταχώρηση των ποσών χρησιμοποιώντας την εφαρμογή που αναπτύχθηκε από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών, όπως έκαναν και κατά την συμπλήρωση των τιμολογίων Φεβρουαρίου.

Ο κάθε φαρμακοποιός λοιπόν πρέπει να συνδεθεί με τους κωδικούς του στο site ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ και να τσεκάρει αν τα τιμολόγια που του επιστράφηκαν είναι ακριβώς το ίδιο γραμμένα και ως προς τα ποσά και ως προς την περιγραφή με τα υποδείγματα τιμολογίων που βγάζει το σύστημα για το μήνα Ιανουάριο του 2014, θέτοντας τα ποσά του μηνός Ιανουαρίου στα αντίστοιχα πεδία.

Σε περίπτωση που δεν είναι ίδια, θα πρέπει να εκδοθούν ξανά τιμολόγια όπως ακριβώς παρουσιάζονται στα υποδείγματα τιμολογίων.

Σημειώνεται ότι τα υποδείγματα τιμολογίων που βγάζει το σύστημα ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ για τον μήνα Ιανουάριο αφαιρούν τη συνολική αξία των παρακρατούμενων ευρώ των συνταγών που υπόκεινται σε παρακράτηση 1 ευρώ από το τιμολόγιο των λοιπών φαρμάκων-ΦΥΚ και όχι από το τιμολόγιο των εμβολίων.

Ο λογιστής σας θα σας υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα ακυρωθούν τα παλιά και θα εκδοθούν τα καινούργια τιμολόγια.

Δεν απαιτείται για τον μήνα Ιανουάριο να επισυνάψετε και το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής.

Συνοψίζοντας: Για τα τιμολόγια Ιανουαρίου, αυτό που είναι απαραίτητο για την ΚΜΕΣ είναι

- Το άθροισμα των τιμολογίων των λοιπών φαρμάκων και των εμβολίων να συμπίπτει με το αιτούμενο ποσό της κατάστασης, μείον τα ευρώ από συνταγές

- Να αναλύεται σωστά επί του τιμολογίου η περιγραφή: Συνολική Αξία (Φαρμακευτική δαπάνη), μείον (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€) ακριβώς όπως εμφανίζεται στο παράδειγμα έκδοσης τιμολογίου που μοιράσαμε μαζί με τα επιστρεφόμενα τιμολόγιαΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails