Νεότερη ενημέρωση για τα παλαιά οφειλόμενα του ΟΠΑΔ

Στις 17 Απριλίου 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη πληρωμή από τα παλαιά οφειλόμενα του ΟΠΑΔ. Η πληρωμή αυτή αντιπροσωπεύει το 27% έναντι του συνολικού αιτούμενου ποσού των μηνών που έχουμε σε εκκρεμότητα.
Στην πληρωμή αυτή δεν περιλαμβάνονται 100 περίπου φαρμακεία για τους παρακάτω λόγους:
- Όσοι δεν έχουν κάνει υπεύθυνη δήλωση ή έχουν κάνει αρνητική.
- Σε όσους δεν περιλαμβάνεται ο ΑΦΜ στις καταστάσεις που έστειλαν οι ΥΠΑΔ.
- Σε όσους ο ΑΦΜ δεν οδηγεί σε ΜΙΑ μόνον σύμβαση. (πχ αλλαγή επωνυμίας ή νομικής μορφής του φαρμακείου στο διάστημα που αναφέρονται οι απλήρωτοι λογαριασμοί)
- Σε όσους, από ελιπή διαχείριση των υπαλλήλων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λόγω όγκου, δεν αντιστοιχήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις με το Φαρμακείο.
Η προτεραιότητα που έθεσε ο κλάδος ήταν η άμεση απορρόφηση των 45 εκατομμυρίων ευρώ που διέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών πανελλαδικά για την αποπληρωμή μέρους των οφειλομένων.
Από την πλευρά του ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει δεδομένα που θα μπορούσαν να συσχετίσουν τον τρέχοντα κωδικό σύμβασης με τα φαρμακεία (συμβάσεις) του ΟΠΑΔ.
Πρέπει επομένως να διαχειρισθεί μηχανογραφικά (σάρωση και εξαγωγή ψηφιακών δεδομένων) έναν όγκο 60.000 τιμολογίων, ώστε να αποδοθούν με λογιστική ακρίβεια τα ποσά, διαδικασία δυόμιση μηνών περίπου.
Μπροστά στον κίνδυνο μέσα σ’ αυτό το διάστημα να απορροφηθούν τα χρήματα σε άλλες ανάγκες της κρατικής μηχανής, ο κλάδος επέλεξε μία σύντομη διαδικασία βασισμένη σε στοιχεία που έδωσαν οι κατά τόπους ΥΠΑΔ.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα  κάποια φαρμακεία λόγω αδυναμίας λογιστικής διασφάλισης να μην πληρωθούν τώρα και να ισοσταθμισθούν με την δεύτερη δόση.
Το ποσοστό αυτών των Φαρμακείων είναι λιγότερο από 5% πανελλαδικά.
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εξαντλώντας κάθε περιθώριο ελαχιστοποίησης αυτού του ποσοστού, κατά την διάρκεια της περασμένης εβδομάδας οργάνωσε συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς κεντρικά.
Παράλληλα με μεταβάσεις στην Αθήνα (Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Κ.Μ.Ε.Σ.) τόσο του Προέδρου του, όσο και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διαδοχικά, εξασφάλισε την διάθεση ενός επί πλέον κονδυλίου και τον άμεσο επανέλεγχο των υπευθύνων δηλώσεων.
Σαν αποτέλεσμα την ερχόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν κάποιοι ακόμη των οποίων θα βρεθούν οι υπεύθυνες δηλώσεις.
Για όλους τους υπόλοιπους το θέμα θα ξεκαθαρίσει λογιστικά μετά την μηχανογραφική επεξεργασία όλων των 60.000 τιμολογίων πανελλαδικά, λόγω φυσικής αδυναμίας άμεσου εντοπισμού κάποιων από αυτά. Το ποσό θα τους αποδοθεί συμψηφιστικά με την δεύτερη δόση.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails