Πληρωμές ΟΠΑΔ και ΟΓΑ Μαΐου 2011

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΠΑΔ

Ξεκινά τη Δευτέρα 9/5/2011 η εξόφληση εκ μέρους του ΟΠΑΔ των λογαριασμών συνταγών που αφορούν την περίοδο έως και τον Οκτώβριο του 2010. Για τον σκοπό αυτό έχουν έλθει στην τοπική ΥΠΑΔ οι αναγκαίες πιστώσεις. Η απορρόφηση όλου του ποσού θα γίνει σταδιακά τις ημέρες που ακολουθούν με καθημερινές αποστολές στην Τράπεζα, χρηματικών εντολών που στο μεταξύ θα έχει υπογράψει η Πάρεδρος του ελεγκτικού Συνεδρίου. Υπολογίζεται ότι όλη η διαδικασία εξόφλησης μέχρι τον Οκτώβριο 2010 θα ολοκληρωθεί εντός των επομένων 10 ημερών.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΟΓΑ

Κατά την εξόφληση συνταγών των λογαριασμών του ΟΓΑ στο τέλος Μαρτίου και Απριλίου παρατηρήθηκε το φαινόμενο της μη εξόφλησης αρκετών φαρμακείων της Θεσσαλονίκης και άλλων περιοχών. Η αιτία είναι οι αργοπορημένες αποστολές των αντιγράφων κατάθεσης των συνταγών από τις τοπικές υπηρεσίες στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου παρενέβη στη Διοίκηση του ΟΓΑ και ζήτησε την άμεση εξόφληση των λογαριασμών που με υπαιτιότητα του ΟΓΑ καθυστέρησαν να προωθήσουν στην αρμόδια υπηρεσία. Προς αποφυγή δε παρομοίων περιστατικών στο μέλλον, ο Σύλλογος προσφέρθηκε να αναλάβει σε μόνιμη βάση με δική του ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση την αποστολή με COURIER των σχετικών καταστάσεων από το γραφείο κατάθεσης της Θεσσαλονίκης στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΓΑ.

Επειδή σε κάποιες περιπτώσεις τα υποβαλλόμενα αντίγραφα των καταστάσεων δεν είναι ευανάγνωστα (συνήθως λόγω φθοράς του καρμπόν), με συνέπεια να απορρίπτονται από την μηχανογράφηση, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να φροντίζουν για την αποφυγή παρόμοιων προβλημάτων.

Τέλος ο ΟΓΑ ανακοίνωσε ότι οι συνταγές που υποβλήθηκαν από 1-10 Απριλίου θα εξοφληθούν στις 10 Μαΐου, αντί για το τέλος Μαΐου που ήταν η συνήθης ημερομηνία εξόφλησης. Η επιτάχυνση της εξόφλησης γίνεται προκειμένου να δικαιούται ο ΟΓΑ την παρακράτηση του Rebate.

Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος ΕυγενίδηςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails