Απαλλαγή από εφημερίες

Για οποιαδήποτε αίτησή σας ένταξης, τροποποίησης, διαγραφής που αφορά στις εφημερίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.fsth.gr/contact-duties.el.aspx (απαιτείται σύνδεση - για οδηγίες σύνδεσης διαβάστε τον Οδηγό Χρήσης και Σύνδεσης που βρίσκεται στο κάτω κεντρικό μενού της ιστοσελίδας)Εθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails