Επικοινωνήστε με το Σύλλογο:

Απαλλαγή από εφημερίες

Για οποιαδήποτε αίτησή σας ένταξης, τροποποίησης, διαγραφής που αφορά στις εφημερίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://www.fsth.gr/contact-duties.el.aspx (απαιτείται σύνδεση - για οδηγίες σύνδεσης διαβάστε τον Οδηγό Χρήσης και Σύνδεσης που βρίσκεται στο κάτω κεντρικό μενού της ιστοσελίδας)



Login-iconLogin