Γενικές συνελέυσεις Φ.Σ.Θ και ΔΙΛΟΦ στις 15/11

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ   ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ   ΤΩΝ  ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


      Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11-18 του νόμου 3601/28 περί συστάσεως των Φαρμακευτικών Συλλόγων

Καλούμε

     Τα μέλη του Φαρμακευτικού  Συλλόγου  Θεσσαλονίκης σε  Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 18.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης  (Πλατεία Αριστοτέλους 4),   με θέματα ημερήσιας διάταξης:

               
1) Απολογισμός δράσης Διοικητικού Συμβουλίου
2) Αντιμετώπιση συναδέλφων που προβαίνουν σε εκπτώσεις στις τιμές των φαρμάκων
3) Έγκριση πρακτικών προηγούμενων Γενικών Συνελεύσεων
4) Έγκριση προϋπολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2005
5) Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής Φ.Σ.Θ. έτους 2004
6) Έγκριση ισολογισμού Φ.Σ.Θ. έτους 2003

ΔΙ.ΛΟ.Φ.

Διανεμητικός Λογαριασμός Φαρμακοποιών

Θεσσαλονίκη 1 Νοεμβρίου 2004

Πρόσκληση

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 2004, καλούνται τα μέλη του ΔΙΛΟΦ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή12 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 20.00 και σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2004 και ώρα 20.00 στην αίθουσα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Πλ. Αριστοτέλους 4), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 
    Έγκριση ισολογισμών ετών 2002, 2003

    Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2005

    Εκλογή Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2004

    Διάφορες ανακοινώσειςΕθνικής Αντίστασης 173 - 175,
Εμπορικό κέντρο Φοίνικας
55134 - Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310 471776
Fax: 2310 227525
emails